الذره الشاميه

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ماكتريك 3.5% مركز انسيابى لمعامله البذور

ماكتريك 3.5% مركز انسيابى لمعامله البذور   المادة الفعالهفلودايوكسينيل  2.5%  + ...

كونتك %90 مسحوق قابل للذوبان فى الماء

كونتك %90 مسحوق قابل للذوبان فى الماء المادة الفعالة ميثوميــــل...

كوماتش إكس 5% مركز قابل للإستحلاب

كوماتش إكس %5 مركز قابل للاستحلاب المادة الفعالةلوفينيورون  5% الجرعة...

بيتافانت 14.5% مركز معلق

بيتافانت 14.5% مركز معلق   المادة الفعالهأندوكساكارب 14.5%   بيتافانت...

ألفاتوب 48% محلول مائى

ألفاتوب 48% محلول مائى  المادة الفعالهبنتازون 48%   الجرعة وطريقة...

أكتيف الترا 4% مركز زيتى قابل للإنتشار فى الماء

أكتيف الترا 4% مركز زيتى قابل للإنشار فى الماء  المادة...